+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ali Kuşçunun insanlığa Hizmetleri Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
  1. Ziyaretçi

    Ali Kuşçunun insanlığa Hizmetleri Nelerdir

  2. Asel
    Özel Üye

    Cevap:
    Ali Kuşçunun Insanlığa Hizmetleri Nelerdir

    Ali kuşçunun yaptıgı çalışmalar


    Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant - ö. 16 Aralık 1474, İstanbul), Türk. gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl'da Semerkant'ta doğdu. Türk tarihinin en büyük bilim adamlarından birisidir. Ali Kuşçu eldeki imkanlara rağmen inanılmaz çalışmaları ile dünya bilim tarihine büyük katkılarda bulunmuştur.    Ali Kuşçu'nun yaptığı çalışmalar    Astronomi alanında yaptığı çalışmalar


    Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur.    Fethiyye (Arapça)    Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir.    Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir.    Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir.    Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur.    Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur.


    Matematik alanında yaptığı çalışmalar    Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.    Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.    Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adl①(Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.    Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)    Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)


    Kimya ve Fizik alanlarında yaptığı çalışmalar    Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)


    Mekanik alanında yaptığı çalışmalar    Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye


    Dil ve Belagat konularında yaptığı çalışmalar    Şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye    El-İfsâh    El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir    Şerhu'ş-Şâfiye    Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât    Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf    Risâle mâ Ene Kultu    Risâle fî'l-Hamd    Risâle fî İlmi'l-Me'ânî    Risâle fî Bahsi'l-Mufred    Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min İlmihal-Beyân    Tefsîru'l-Bakara ve Âli İmrân    Risâle fî'l-İstişâre    Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail    Tecrid-ül-Kelam    Muhammediyye    Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)    Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
  3. Ziyaretçi
    mükemmel bir site sağolun  4. Ziyaretçi
    çok yardımcı oldu

  5. Ziyaretçi
    çok yardımcı oldu süper biryer

  6. Ziyaretçi
    çok bilgi veren bir site

  7. Ziyaretçi
    İnsanlığa ve bilim dünyasına çok hizmetleri oldu.

  8. Ziyaretçi
    Ödevime yardımcı oldu yani müthiş bir site

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
ali kuşçu insanlığa nasıl hizmet etmiştir,  ali kuşçu hizmetleri,  ali kuşçu insanlığa hizmetleri,  ali kuşçu nun insanlığa hizmetleri,  ali kuşçunun insanlığa hizmetleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi