tanzimat şiirinin genel özellikleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden tanzimat şiirinin genel özellikleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Ziyaretçi

  tanzimat şiirinin genel özellikleri nelerdir
  Paylaş

 2. İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: tanzimat dönemi şiirinin genel özellikleri 7

  — Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özelliklerine bağlı kalınmıştır. Yani Tanzimat şiirinde yeni düşünceler eski biçimlerle verilmiştir.
  — Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
  — Dil ve anlatımda genel olarak sadelik ilkesine bağlı kalınmamıştır.
  — Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genel-likle aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  — Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kul-lanılmıştır.
  — Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.
  — Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur.
  — Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
  — Birinci dönem şiiri dışa, topluma; ikinci dönem şiiri içe, bireye yöneliktir.
  — Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.
  — ikinci dönem şiirinde beyit birimi ve Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye baş-lanmıştır.
  — Şiirin konusu genişletilerek her konuda şiirler yazılmaya başlanmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi