Sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Ziyaretçi

  Sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular
  Paylaş

 2. HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular
  1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
  -Asya Hun devleti


  2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
  -Teoman


  3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır?
  -Mete


  4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
  - kavimler göçü


  5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
  - Göktürk


  6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
  -Orhun kitabeleri


  7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
  -II.Göktürk (Kutluk)


  8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
  -Göktürk Alfabesi


  9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
  -Göktanrı dini


  10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
  -Uygurlar


  11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
  -Asya Hun Devleti

  12***Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
  -Avrupa Hun Devleti

  13**İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
  -Avarlar
  14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
  -kurultay

  15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
  -Toy
  16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
  -Yuğ
  TÜRK DESTANLARI
  *Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
  *Göktürkler- Esteregon Destanı
  BİLGİ BANKASI

  *Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
  *Kırgizlar-Manas Destanı

  17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

  18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
  -Asya Hun hükümdarı Mete Han

  19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
  -Ordu Millet
  20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
  -Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği

  21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
  -Çin
  TÜRK İSLAM TARİHİ

  22***Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
  -Talas Savaşı

  23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
  -Karahanlılar

  TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

  *Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
  *Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
  *Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
  *Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.

  24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
  -Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

  25*** Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
  -Hunlar

  26-***Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
  -Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

  27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
  -Pasinler
  28-**Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
  -Malazgirt Meydan Muharebesi

  29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
  -İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

  30-**Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
  -Siyasetname

  31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
  -Katvan Savaşı
  32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
  -Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)

  33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
  -Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
  34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
  -Subaşı
  35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
  -Çaka Bey- Çaka beyliği

  36-*Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
  -Süleyman Şah

  37-**Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
  -Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
  -Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

  38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
  -I.Alaaddin Keykubat
  39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
  -Kösedağ savaşı

  40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
  -Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

  41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
  -Karesioğulları
  42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
  -Dulkadiroğulları

  43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
  -Lonca teşkilatı

  44-***Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
  -Ahilik teşkilatı
  45-***Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
  -Babür Hükümdarı Babür Şah

  46-***Kimin Adına yaptırılmıştır?
  -Karısı Mümtaz Mahal Adına

  47***Hangi ülkede bulunmaktadır?
  -Hindistan (Agra şehri)
  48-**Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
  - Muhakemetü’l Lügateyn

  OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
  49-**Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
  -Koyun Hisar Savaşı

  50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
  -Bursa-Orhan Bey
  51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
  -Ahi Evran

  52-**İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
  -Osman Bey
  53-**Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
  -Orhan Bey-Karesi oğullarının

  54-**Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
  -Çimpe Kalesi-Orhan Bey

  55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
  - Orhan Bey

  56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
  - Orhan Bey- İznik.
  57-** Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
  -Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

  58-***Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
  -Sırpsındığı Savaşı
  59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
  -Edirne
  ====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

  60-***Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
  -I. Murat
  61-**Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
  -Tımar Sistemi-I.Murat 3. Ziyaretçi
  sorular için teşekkürler+ Yorum Gönder
sözlü tarih çalışması soruları,  sözlü tarihle ilgili sorular,  sözlü tarih çalışmasında sorulan sorular,  sözlü tarih soruları,  sözlü tarih çalışması ile ilgili sorular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi