Türkiyede Vergi konusu ne anlama gelir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiyede Vergi konusu ne anlama gelir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türkiyede Vergi konusu ne anlama gelir?

 2. 2
  naberya?
  Bayan Üye

  Cevap:
  TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNE İHTİYAÇ NEDENLERİ VE ANKETLER IŞIĞINDA MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞ AÇISI

  “Amerika’da her şeyden kaçabilirsiniz, ancak iki şeyden asla; ölüm ve vergi dairesi” IRS (Amerikan İç Gelir İdaresi)

  I. GİRİŞ

  Vergi denetimi, yönetimin ve yükümlülerin yasalarla belirlenen ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir. Vergi denetimi yalnızca yükümlü üzerinde değil, vergi idaresi üzerinde de yapılması gerekir.

  Geniş anlamı ile vergi denetimi, vergi yükümlülerinin beyanlarının doğruluğunun incelenmesini ve vergi yönetiminin merkez ve taşra örgütünün iç denetime tabi tutulması ile vergi yönetimi personelinin gerektiğinde soruşturmalarının yapılmasını kapsamaktadır.

  Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki vergileme ile ilgili sorun, kaynak yaratmak için, toplam vergi potansiyelinin tam olarak ortaya çıkartılamamasıdır. Söz konusu ülkelerde, vergilendirilmesi gereken alanlar yeterince kavranamadığında, devamlı olarak yeni vergi alanları oluşturma çabaları ortaya çıkmaktadır. Bu da ülkelerde, vergileme anarşisi ortamı oluşturmaktadır.

  Vergi güvenliğinin en önemli aracı olan vergi denetiminin; kaçakçılıkla mücadele anlamında bir idari tedbir değil, yükümlü ile işbirliği düşüncesine dayanan önleyici ve yapıcı bir güvenlik sistemi olması gerekmektedir.

  II. VERGİ DENETİMİ İHTİYACININ NEDENLERİ VE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞ AÇILARI

  Vergi denetiminin ihtiyacının temel nedeni; devletin ana finansman kaynağı olan verginin toplanabilmesini garanti altına almaktır. Denetimin yetersiz olması, devleti asıl finansman kaynağından mahrum edeceği gibi borç yükü üzerinde de artışa neden olacaktır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi