+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Şiir-Şiirler Bölümünden BEYTULLAH şiir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. sayanor
  Üye


  BEYTULLAH şiir

  BEYTULLAH şiir Forum Alev
  BEYTULLAH

  Bir sancak altında kaç milyon insan,
  Ne tenleri benzer, ne dilde lisan
  Olmuşlar Tek yürek, tek beden de can;
  İnsanlığı gördüm
  Beytullah'ta ben

  Yedi bağın gülü, aynı destede,
  Yetmiş iki millet, aynı listede,
  Kaç milyon ''Âmin'' der, aynı bestede;
  Tevhîd'le haşroldum
  Beytullah'ta ben

  Sînelerde alev, ne kül ne duman,
  Dillerde bir soru: ''Vuslat ne zaman?''
  Cehennem söndürür, böylesi îman
  Aşk ne imiş gördüm
  Beytullah'ta ben

  Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi,
  Aç, susuz, uykusuz, gündüz gecesi
  Her nefes, dilinde Kur'ân hecesi;
  Sevdâlılar gördüm
  Beytullah'ta ben

  Rabb'in o davetli misafirleri;
  Doldurmuş, Mekke'de her karış yeri.
  Dillerinde dinmez, ''LEBBEYK'' sesleri,
  Arş'a yollar gördüm
  Beytullah'ta ben

  Bir damla misâli, kapılmış sele;
  Zengin, fakir, paşa, nefer elele
  Yan yana secd'eder, sultanla köle;
  Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben

  Kimi görmez gözü, elinde âsâ;
  Lâkin, kalp gözünü açmış devâsa
  Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa,
  Döner durur gördüm
  Beytullah'ta ben

  Kimi, ayağında yarım çarığı;
  Kaç yerinden kanar, topuk yarığı
  Meğerse; kefenmiş başta sarığı,
  Ne âşıklar gördüm
  Beytullah'ta ben

  Baktım Sofrasında, nice melekler;
  Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler,
  Gözleri Kâbe'de iftarı bekler,
  Tokluğuma yandım
  Beytullah'ta ben

  Bir zerre gözü yok, dünya aşında,
  Âhir rızkın arar, harman başında,
  Rabb'in nazarını, Kâbe taşında;
  Gören gözler gördüm
  Beytullah'ta ben

  Kimi bahardadır, görmemiş yazı,
  Kiminin geçiyor, Mevlâ'ya nazı;
  Kılınır Kâbe'de vedâ namazı,
  İmrendim.. El açtım,
  Beytullah'ta ben

  Kiminde kalmamış, derman bacakta;
  İki büklüm yürür, gitmez kucakta
  Erimiş.. Kaybolmuş.. Cenâb-ı Hakk'ta
  Pervaneler gördüm..
  Beytullah'ta ben

  O kambur sırtında, eski torbası,
  Torbasında sanki, Cennet urbası..
  Hele bir, kıyamda var ki durması;
  Göz göz oldum, doldum
  Beytullah'ta ben

  Bin rütbeyi, bir secdede atlayan,
  Bir secdeyi, yüz binlere katlayan,
  Bu kârını meleklerle kutlayan,
  Ne tâcirler gördüm
  Beytullah'ta ben

  Hacerü'l-Esved'de adın yazdıran,
  Îman pençesinde, nefsi ezdiren,
  Yücelen ruhuna, Arş'ı gezdiren,
  Ne veliler gördüm
  Beytullah'ta ben

  Unutmuş Dünyanın vefâ derdini,
  Yıkmış Kalbindeki, riyâ bendini,
  Öyle teslim etmiş, Hakk'a kendini;
  Canda Cânân gördüm
  Beytullah'ta ben

  Bir sevdâ seli var, Safâ Merve'de;
  Damlalar köpürmüş, vecde girmede.
  Nice peygamberler, nice zirvede;
  Durup bakar gördüm Beytullah'ta ben

  İbrahim Makâmı, sultan sofrası;
  Sunulur herkese, bir kevser tası
  Bir cennet şöleni, perde arkası,
  Ne sahneler gördüm
  Beytullah'ta ben

  Melekler almışlar, şölenden payı;
  Sarmışlar, Kâbe'de bütün semayı.
  Kalem anlatamaz, bu içtimayı,
  Âciz bir kul oldum
  Beytullah'ta ben

  Kaç yerinden açılmış, gökte kapılar;
  Ardında saraylar, zümrüt yapılar,
  Vâdeleri sonsuz, nice tapular;
  Elden ele gördüm
  Beytullah'ta ben

  Durdum da, tavâfı seyrettim hayran;
  Gördüm: Bir kâinat misâli devran
  Hangisi melektir, hangisi insan?
  Şaşırdım çok zaman
  Beytullah'ta ben

  Bir sağnak misâli selâm yağmuru,
  Gönüller yıkanmış, kalpler dupduru.
  İhlâs ateşinde, nice hamuru;
  Pişiyorken gördüm
  Beytullah'ta ben

  Yaş desem Yaş değil, gözlerden akan,
  Bir sel ki, günahlar bendini yıkan
  Kâbe göklerinden, semaya çıkan;
  Merdivenler gördüm
  Beytullah'ta ben

  Dağlar, taşlar, vecde gelmiş kavrulur,
  Kum tanesi, ''Allah'' diye savrulur
  Göz nereye baksa, Rahman'ı bulur,
  Ne zikirler duydum
  Beytullah'ta ben

  Ter döktüm.. Susadım, nefsimden yana,
  Başkası bir lezzet vermedi bana;
  Dediler: ''Bu zemzem, şifadır cana''
  İçtim kana kana
  Beytullah'ta ben

  Mescid-i Haram'da dokuz minâre;
  Diyor ki: ''Bendedir, gaflete çâre''
  Bir günde beş kere, yürek bin pâre;
  Ezanlar dinledim
  Beytullah'ta ben

  Bir mânâ sarayı, Mescid-i Haram;
  O ne ince nakış, o ne ihtişam
  Her kalbe, Muhammed Aleyhisselâm;
  Bin taht kurmuş gördüm
  Beytullah'ta ben

  Vah ki bana! Bunca yıldır gülmezdim,
  Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim.
  Vah ki bana! Huşû nedir bilmezdim;
  Tattım o lezzeti
  Beytullah'ta ben

  Yıllar geçti, aramakla özümü;
  Dünya malı kör etmişti gözümü,
  Unutmuştum, ''Kâlû Belâ'' sözümü;
  Gör ki hatırladım
  Beytullah'ta ben

  Çekildi kapımdan, şeytân-ı kebir,
  Çekildi kanımdan, zorbalık cebir,
  Ne bir hased kaldı, ne gurur kibir;
  Yerle yeksan oldum
  Beytullah'ta ben

  Bir zaman derdim ki: ''Yâ Rabbî neden,
  Bir daha istiyor, bir kere giden?''
  Meğer bilemezmiş, insan gitmeden;
  Aldım cevabımı
  Beytullah'ta ben

  Gördüm ki; bu dünya bir oyalanma,
  Halime bakıp da, mutluyum sanma.
  Bedenim Kâbe'den uzakta amma;
  Gönlümü bıraktım
  Beytullah'ta ben


 2. Mesud
  Yeni Üye

  helal olsun kaedeşim ellerine sağlık +rep

 3. hakanburgaz
  Yeni Üye
  bu beytuulah hatoğlu ile ilgili herhangi bir bilgi yokmu bir yerde?


+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
beytullah şiiri,  beytullah ile ilgili şiirler,  beytullah nedir
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi