+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Müzik Köşesi ve Müzik Türleri ve Enstrümanları Bölümünden Ney Nedir ve Nasıl Çalınır ? (2) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. YapRock
  Forumun Herşeyi


  Ney Nedir ve Nasıl Çalınır ? (2)

  Ney Nedir ve Nasıl Çalınır ? (2) Forum Alev
  Aşağıda Resim no:0031 de gördüğünüz, Aşîrân, nevâ ve nîm hicâz perdeleri kapalı, çârgâh, segâh, kürdî ve dügâh perdeleri açık, ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "ÇÂRGÂH" tır.


  http://www.neyzen.com/images/ney_meth_man_neva.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_metman_cargah.wma

  ÇÂRGÂH sesini oluşturduktan sonra, bu sesi ortalama bir hafta sürekli üfleyerek alıştırma yapınız. Bu alıştırmaları yaparken, nefes alın, dudağınıza başpâreyi koyup nefesiniz bitene kadar ÇÂRGÂH üfleyin, tekrar neyi dudağınızdan çekip nefes alın ve tekrar koyarak nefesiniz bitene kadar üfleyin. Bu işlemi defalarca tekrarlayınız. Net, berrak ve çok rahat bir ÇÂRGÂH sesi elde ettikten sonra, neyinizi 10-15 kere dudağınızdan çekip geri koyarak ÇÂRGÂH üfleyiniz, her üfleyişinizde sesi hiç aramadan, üfler üflemez anında ÇÂRGÂH sesini çıkarabiliyorsanız, artık SEGÂH sesini de öğrenebiliriz.


 2. YapRock
  Forumun Herşeyi

  Aşağıda Resim no:0032 de gördüğünüz, Aşîrân, nevâ, nîm hicâz ve çârgâh perdeleri kapalı, segâh, kürdî ve dügâh perdeleri açık, ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "SEGÂH" tır.


  http://www.neyzen.com/images/ney_metn_nimhicaz.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_met_man_segah.wma

  SEGÂH sesini oluşturduktan sonra bu sesi ortalama bir hafta sürekli üfleyerek alıştırma yapınız. Bu alıştırmaları yaparken, nefes alın, dudağınıza başpâreyi koyup nefesiniz bitene kadar SEGÂH üfleyin, tekrar neyi dudağınızdan çekip nefes alın ve tekrar koyarak nefesiniz bitene kadar üfleyin. Bu işlemi defalarca tekrarlayınız. Net, berrak ve çok rahat bir SEGÂH sesi elde ettikten sonra, neyinizi 10-15 kere dudağınızdan çekip geri koyarak SEGÂH üfleyiniz, her üfleyişinizde sesi hiç aramadan, üfler üflemez anında SEGÂH sesini çıkarabiliyorsanız, artık KÜRDÎ sesini de öğrenebiliriz.


 3. YapRock
  Forumun Herşeyi
  Aşağıda Resim no:0033 te gördüğünüz, Aşîrân, nevâ, nîm hicâz, çârgâh ve segâh perdeleri kapalı, kürdî ve dügâh perdeleri açık, ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "KÜRDÎ" dir.


  http://www.neyzen.com/images/ney_metman_cargah.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_met_man_kurdi.wma

  KÜRDÎ sesini oluşturduktan sonra (Resim no:0033) bu sesi ortalama bir hafta sürekli üfleyerek alıştırma yapınız. Bu alıştırmaları yaparken, nefes alın, dudağınıza başpâreyi koyup nefesiniz bitene kadar KÜRDÎ üfleyin, tekrar neyi dudağınızdan çekip nefes alın ve tekrar koyarak nefesiniz bitene kadar üfleyin. Bu işlemi defalarca tekrarlayınız. Net, berrak ve çok rahat bir KÜRDÎ sesi elde ettikten sonra, neyinizi 10-15 kere dudağınızdan çekip geri koyarak KÜRDÎ üfleyiniz, her üfleyişinizde sesi hiç aramadan, üfler üflemez anında KÜRDÎ sesini çıkarabiliyorsanız, artık DÜGÂH sesini de öğrenebiliriz.


 4. YapRock
  Forumun Herşeyi
  Aşağıda Resim no:0034 te gördüğünüz, Aşîrân, nevâ, nîm hicâz, çârgâh, segâh ve kürdî perdeleri kapalı, sadece dügâh perdesi açık, (*) ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "DÜGÂH" tır.
  http://www.neyzen.com/images/ney_metan_buselik.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_met_man_dugah.wma

  DÜGÂH sesini oluşturduktan sonra (Resim no:0034) bu sesi ortalama bir hafta sürekli üfleyerek alıştırma yapınız. Bu alıştırmaları yaparken, nefes alın, dudağınıza başpâreyi koyup nefesiniz bitene kadar DÜGÂH üfleyin, tekrar neyi dudağınızdan çekip nefes alın ve tekrar koyarak nefesiniz bitene kadar üfleyin. Bu işlemi defalarca tekrarlayınız. Net, berrak ve çok rahat bir DÜGÂH sesi elde ettikten sonra, neyinizi 10-15 kere dudağınızdan çekip geri koyarak DÜGÂH üfleyiniz, her üfleyişinizde sesi hiç aramadan, üfler üflemez anında DÜGÂH sesini çıkarabiliyorsanız, artık RAST sesini de öğrenebiliriz.

  *(Ney Metodu 1, Resim no:0001 de Rast perdesi adını verdiğimiz neyinizin alt ucu, hiç bir zaman kapatılmaz.)
 5. YapRock
  Forumun Herşeyi
  Aşağıda Resim no:0035 de gördüğünüz, Tüm perdeler kapalı, ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "RAST" tır.


  http://www.neyzen.com/images/ney_met_man_dugah.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_metn_man_rast.wma

  RAST sesini oluşturduktan sonra (Resim no:0035) bu sesi ortalama bir hafta sürekli üfleyerek alıştırma yapınız. Bu alıştırmaları yaparken, nefes alın, dudağınıza başpâreyi koyup nefesiniz bitene kadar RAST üfleyin, tekrar neyi dudağınızdan çekip nefes alın ve tekrar koyarak nefesiniz bitene kadar üfleyin. Bu işlemi defalarca tekrarlayınız. Net, berrak ve çok rahat bir RAST sesi elde ettikten sonra, neyinizi 10-15 kere dudağınızdan çekip geri koyarak RAST üfleyiniz, her üfleyişinizde sesi hiç aramadan, üfler üflemez anında RAST sesini çıkarabiliyorsanız, artık ESER İCRA ETMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ. 6. YapRock
  Forumun Herşeyi
  İkinci devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin porte üzerindeki yerlerini (Resim no:0036) görelim.

  Yukarıdaki tabloda perdelerin yerlerini öğrendiğinize emin olduktan sonra, aşağıdaki etüdleri Neyzen Yavuz AKALIN'dan defalarca dinleyiniz.
  Etüdlerin metronom eşliğinde üflendiğine dikkat ediniz. Siz de bir metronom edinerek mutlaka metronomla çalışınız.

  Önemlidir; Ney üflerken notalar birbirine bağlı olarak (dil vurmadan) üflenir.

 7. YapRock
  Forumun Herşeyi
  ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİ

  Öğreneceğimiz NEVÂ, HÜSEYNÎ, ACEM, EVC, GERDÂNİYE, NÎM ŞEHNÂZ ve MUHAYYER seslerinin tümünü üflerken, aşîrân perdesinin kapalı olacağını ve üçüncü devre soğuk nefes üfleyeceğinizi unutmayınız.

  Ney Metodu 3, Resim no:0035 de daha önce gördüğümüz, tüm perdeler kapalı, ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğunuz ses "RAST" idi.

  Aşağıda Resim no:0037 de gördüğünüz pozisyon Ney Metodu 3, Resim no:0035 de gördüğünüz pozisyonun aynısıdır. Bu pozisyonda biraz daha kuvvetli üfleyerek 3. devre soğuk nefes üfleyiniz. Tüm perdeler kapalı, üçüncü devre soğuk nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "NEVÂ" (kapalı nevâ) dır.

  Ney Metodu 3, Resim no:0029 da ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğumuz ses de "NEVÂ" (açık nevâ) idi.

  Aşağıdaki Resim no:0037 de görülen Rast pozisyonunda, 3. devre soğuk nefes üfleyerek bulduğunuz, "kapalı nevâ" yı iyice öğrendiğinizden emin oluncaya kadar üfleyin ve Ney Metodu 3, Resim no:0029 da öğrendiğimiz "açık nevâ" ile karşılaştırın. Açık nevâ ile kapalı nevânın aynı ses olduğunu göreceksiniz. Birisi kapalı, birisi açık olduğu için ses renklerinde fark görebilirsiniz fakat frekansları aynıdır, eser icra ederken yerine göre bazen açık nevâ bazen de kapalı nevâ kullanılır.  http://www.neyzen.com/images/ney_metan_huseyni.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_meth_man_neva.wma

  Ney Metodu 3, Resim no:0034 de ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğumuz ses "DÜGÂH" idi

  Aşağıda Resim no:0038 de gördüğünüz pozisyon Ney Metodu 3, Resim no:0034 te gördüğünüz pozisyonun aynısıdır. Bu pozisyonda biraz daha kuvvetli üfleyerek 3. devre soğuk nefes üfleyiniz. Aşîrân, nevâ, nîm hicâz, çârgâh, segâh ve kürdî perdeleri kapalı, sadece dügâh perdesi açık, üçüncü devre soğuk nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "HÜSEYNÎ" dir.


  http://www.neyzen.com/images/ney_met_man_mahur.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_metan_huseyni.wma 8. YapRock
  Forumun Herşeyi
  Ney Metodu 3, Resim no:0033 de ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğumuz ses "KÜRDÎ" idi.

  Aşağıda Resim no:0039 de gördüğünüz pozisyon Ney Metodu 3, Resim no:0033 te gördüğünüz pozisyonun aynısıdır. Bu pozisyonda biraz daha kuvvetli üfleyerek 3. devre soğuk nefes üfleyiniz. Aşîrân, nevâ, nîm hicâz, çârgâh ve segâh perdeleri kapalı, kürdî ve dügâh perdeleri açık, üçüncü devre soğuk nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "ACEM" dir.


  http://www.neyzen.com/images/ney_met_gerdaniye.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_metr_man_acem.wma 9. YapRock
  Forumun Herşeyi
  Ney Metodu 3, Resim no:0032 de ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğumuz ses "SEGÂH" idi.

  Aşağıda Resim no:0040 de gördüğünüz pozisyon Ney Metodu 3, Resim no:0032 te gördüğünüz pozisyonun aynısıdır. Bu pozisyonda biraz daha kuvvetli üfleyerek 3. devre soğuk nefes üfleyiniz. Aşîrân, nevâ, nîm hicâz ve çârgâh perdeleri kapalı, segâh, kürdî ve dügâh perdeleri açık, üçüncü devre soğuk nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "EVC" dir.


  http://www.neyzen.com/images/ney_met_nimsehnaz.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_metar_man_evc.wma

  Ney Metodu 3, Resim no:0031 de ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğumuz ses "ÇÂRGÂH" idi.

  Aşağıda Resim no:0041 de gördüğünüz pozisyon Ney Metodu 3, Resim no:0031 de gördüğünüz pozisyonun aynısıdır. Bu pozisyonda biraz daha kuvvetli üfleyerek 3. devre soğuk nefes üfleyiniz. Aşîrân, nevâ ve nîm hicâz perdeleri kapalı, çârgâh, segâh, kürdî ve dügâh perdeleri açık, üçüncü devre soğuk nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "GERDÂNİYE" dir.  http://www.neyzen.com/images/ney_metn_muhayyer.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_met_gerdaniye.wma

  Ney Metodu 3, Resim no:0030 da ikinci devre ılık nefes üfleyerek bulduğumuz ses "NÎM HİCÂZ" idi.

  Aşağıda Resim no:0042 de gördüğünüz pozisyon Ney Metodu 3, Resim no:0030 da gördüğünüz pozisyonun aynısıdır. Bu pozisyonda biraz daha kuvvetli üfleyerek 3. devre soğuk nefes üfleyiniz. Aşîrân ve nevâ perdeleri kapalı, nîm hicâz, çârgâh, segâh, kürdî ve dügâh perdeleri açık, üçüncü devre soğuk nefes üfleyerek bulduğunuz bu ses "NÎM ŞEHNÂZ" dır.


  http://www.neyzen.com/images/ney_metan_sunbule.wma
  http://www.neyzen.com/images/ney_met_nimsehnaz.wma 10. +bahar+
  Üye

  --->: Ney Nedir ve Nasıl Çalınır ? (2)

  ilginç ama hiç birşey anlamadım ne neymiş şimdi 11. YapRock
  Forumun Herşeyi
  Okusaydın Bir Muzik Aleti Olan Ney den Bahsettiğimizi Anlardın Bence+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
ney nasıl çalınır,  ney metodu 1 etüdler 2
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi