Merkantalizm Nedir? Merkantalizm Tarihi ve Tarihçesi

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Merkantalizm Nedir? Merkantalizm Tarihi ve Tarihçesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  dark.water
  Asker Üye
  Reklam

  Merkantalizm Nedir? Merkantalizm Tarihi ve Tarihçesi

  Reklam  Merkantalizm Nedir? Merkantalizm Tarihi ve Tarihçesi

  Forum Alev
  Merkantalizm Nedir?

  Merkantalizm, Avrupa’nın feodal dönem sonrasında merkezi devleti güçlendirmek amacıyla bulduğu bir politikadır. Avrupa devletleri 17.yyda birbirleriyle büyük bir ticari rekabet içerisine girdir. Bu rekabetten başarı bir şekilde çıkmanın en önemli yolunun güçlü bir milli sermayeden geçtiği anlaşılmıştı. Bu devletler güçlü bir milli sermayeyi oluşturabilmek için de ithalatı kısıp ihracatı desteklemişlerdir. İşte milli devlete gidişin yolunu açan bu sisteme MERKANTALİZM denmektedir.

  Osmanlı merkantalist bir devlet değildi. Zaten kendi kendine yeten bir üretim sistemi vardı. Köylüde lonca da fazla üretim yapamıyor devlet bu fazla üretimi engelleyici tedbirler alıyordu. Üretimin yeterli olmadığı dönemlerde gereken şeyler ithalat ile karşılanıyordu. İthalatta kısıtlama getirilmemiş aksine devlet tarafından desteklenmiştir. İthalat ve ihracatta vergiler eşit tutulmuş hatta bazı zamanlar kapitülasyonlar istenilerek verilmiştir. Klasik dönemde hiçbir sorun çıkartmayan bu sistem yüzünden daha sonraki dönemlerde Osmanlı milli bir sermaye oluşturamamış, üretim mili olmayan bir sermayeden sağlanmış buda Osmanlıyı 19.yy da dışa bağımlı bir hale getirmiştir. Cumhuriyet döneminde de bu yüzden devletçilik politikasının üzerinde çokça durulmuştur.
  Merkantalizm Tarihi

  16. yy. ortalarıyla 17. yy. sonları arasında Batı Avrupa’da etkinlik kazanan bir ekonomik doktrin.
  Merkantilizmin doğuşunun temelinde ulusal devletin ortaya çıkması, uluslararası ticaretin gelişmesi ve ticaret sermayesinin güç kazanması bulunmaktadır. Merkantilistlerin üzerinde en çok durdukları konuların başında, bir ülkenin serveti ya da zenginliğiyle dış ticaret bilançosu arasındaki ilişki gelmektedir. Ulusal ekonominin göster­iği gelişmenin farkına varan merkantilistler, devletin ulusal zenginliği maksimum kılmak amacıyla ekonomik faaliyetlere müdahalesini savun­muşlardır. Bu doktrine göre altın ve gümüş gibi değerli madenler, bir ülkenin siyasi ve ekonomik gücünün başlıca kaynağıdır. Merkantilistler dış ticaret politikasının amacının, hazinenin altın ve gümüş varlıklarını arttırması olduğu görüşünden hareketle, ihracatın özendirilmesi, sanayide yerli hammadde kullanımının sağlanması için, hammadde ihracatının yasaklanması, ithalatın yüksek gümrük vergileri ve yasalarla kısıtlanması gibi önlemlerin savunucusu olmuşlardır.

  Merkantilistler ayrıca güçlü ulusal deniz ticaret filolarının kurulmasına da büyük önem vermişlerdir. Müdahaleci ve korumacı bir ekonomik politi­kanın savunucusu olan merkantilist uygulama ve teorideki etkinliği, sanayi devriminin gerçekleştiği 18. yy. sonlarına kadar azalarak sürmüştür. 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Merkantalizm Nedir? Merkantalizm Tarihi ve Tarihçesi

  Reklam  bu onaltıncı yüzyılda batı avrupada başlamış olan ekonomik bir teoridir ir. Merkantilizme göre bir milletin refahı anaparanın miktarına bağlıdır ekonomik olarak servet denilen şey devletin elinde bulundurduğu altın ,gümüş para gibi ticari değerlerdir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi