İnsanın neden olduğu felaketler

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden İnsanın neden olduğu felaketler ile ilgili Kısaca Bilgi
  1. 1
    Ziyaretçi

    İnsanın neden olduğu felaketler  2. 2
    Gizliyara
    Frmacil.com

    Cevap: insanın neden olduğu felaketler


    insanın neden olduğu felaketler hakkında bilgi


    Toplumsal yıkımlara yol açan, cansız tüm varlıklara zarar veren; deprem, çığ, volkan patlaması, sel, çevre kirliliği gibi doğaüstü büyük olaylara afet denir. Afetler doğal olduğu kadar insan kaynaklı da olabilir.

    Doğal Afetler: Yanardağ patlamaları, seller, depremler, kasırgalar, fırtınalar ve kuraklık,toprak, su ve hava hareketlerine bağlı doğal afetlerdir. Ülkemizde en etkili doğal afet depremdir. Depremler yer kabuğunun belli bir derinliğinde, bir dış merkezden başlayarak oluşan ani yer sarsıntılarıdır.
    Dünyada iki ayrı deprem kuşağı bulunmaktadır. Birincisi Pasifik çevresi deprem kuşağı, ikincisi Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz – Himalaya deprem kuşağı. Yurdumuzda iki ayrı fay hattı vardır. Bunlardan biri, Batı Doğu doğrultusunda uzanan, yaklaşık 1400 km uzunluğunda, 40 km olan Kuzey Anadolu Fay kuşağıdır.
    Diğer ise yaklaşık 400 km uzunluğunda ki Doğu Anadolu Fayıdır. Kuzey Anadolu Fayı tarihte sıkça deprem olaylarına sahne olan Erzurum ve Erzincan illerine içine almaktadır.

    Deprem Araştırma Enstitüsü 2000 Verilerine Göre Ülkemizdeki Büyük Depremler


    Tarih Bölge Ölü Sayısı
    1903 Malazgirt 6000
    1912 Müretfe-Şarköy 2514
    1914 Burdur 3000
    1917 Burdur 2000
    1924 Erzurum-Hasankale 4500
    1935 Erdek-Marmara 2400
    1939 Erzincan 32000
    1942 Niksar-Erbaa 3800
    1943 Adapazarı 3900
    1967 Adapazarı 2800
    1943 Tosya - Ladik 2821
    1944 Bolu - Gerede 3959
    1944 Ayvalık - Edremit 1814
    1949 Karlıova 2816
    1951 Kurşunlu - Ilgaz 950
    1953 Yenice - Gönen 265
    1957 Bolu - Abant 380
    1964 Manyas - Karacabey 2800
    1966 Varto 2394
    1970 Gediz 1086
    1971 Bingöl
    1975 Lice 2389
    1976 Çaldıran-Muradiye 3840
    1983 Erzurum-Kars 1155
    1992 Erzincan 650
    1999 Marmara 20000
    1999 Düzce 4000

    Bu ve buna benzer büyük kayıpların nedenleri nüfusumuzun kent, kasaba ve köylerimizib büyük kısmının deprem hattındaki alanlarda, ö<ellikle jeolojik olaylar sonucu meydana gelmiş tektonik kökenli ovalarda kurulmuş olmasıdır. Yurdumuzdaki geleneksel yapı tipleride depremlere dayanıksızdır.
    Depremden korunmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar İstanbul üniversitesi, İTÜ Jeofizik bölümleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK Gebze Araştırma Merkezi Yer Bilimleri dalıdır. Yurdumuzda Karadeniz kıyıları il he İç Anadolu’nun Konya bölümü, Güneydoğu Anadolu deprem riskinin en az olduğu bölgelerdir.
    Anayasamız doğal afetleri olağanüstü hal nedenlerinden biri olarak kabul eder. (md.119) afet bölgelerinin sınırlarını bakanlar kurulu belirler ve ilan eder. Olağanüstü hal bölgelerinde yeni hukuksal düzen yürürlüğe girer ve çeşitli önlemler alınır.

    Sellerde önemli doğal afetlerdir. Yerleşim ve tarım alanlarına büyük zararlar veren seller, özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş bölgelerinde etkilidir. Selleri önlemek için toprak bilinçli kullanılmalı, ağaçlandırmaya önem verilmeli, köprü ve baraj gibi yapılar inşa edilmelidir.
    Özellikle Amerika ve Japonya da büyük yanardağ patlamaları meydana gelmekte yerleşim ve tarım alanlarına büyük zararlar vermektedir. Yanardağ patlamaları birkaç gün öncesine kadar belirlenememektedir. Meydana gelen zararı önlemek için yerleşim birimleri yanardağ şüphesi taşıyan dağların eteğine kurulmamalıdır.
    Tarımsal üretimde ve su döngüsünde dengesizliklere neden olan kuraklıkta bir doğal afettir. Kuraklığa karşı alınan en önemli önlem, yağmur bombasıdır. Fakat bu da her zaman çözüm olmamaktadır.
    Çığ düşmeleride doğal afet olarak kabul edilmektedir. Bu afet özellikle ilk baharda meydana gelir. Yerleşim yerlerine ve mahsule büyük zarar verir. Özellikle güney Amerika da görülen kasırga ve hortum insanların ölmesine ve yerleşim yerlerinin yerle bir olmasına sebep olur.

    2- İnsan Nedenli Afetler: insanların neden olduğu afetlerin başında nükleer patlamalar gelir. Plansız ve dikkatsizliğin neden olduğu bu afetler kısa sürede büyük alanları etkisi altına alarak zararları yıllarca devam eder.
    Ormanların insanlar tarafından bilinçsizce yok edilmesi sayısız afetlere yol açar. Ağaçsız kalan toprak erozyona uğrar. Verimli toprakların erozyonla yok olması sonucu açlık felaket meydana gelir. Kaybolan toprakların büyük bölümü denizlere veya göllere taşınarak orada yaşayan canlıların yaşam ortamını bozmaktadır.
    Doğal olaylar sonucu heyelanların meydana gelmesi yanında ormanların kesilmesi sonucu çıplak kalan eğimli bölgelerde heyelan ( toprak kaymaları) meydana gelir. Heyelanlar yer yüzünde vadileri tıkayabilir. Yolları tıkayarak ulaşımı engelleyebilir, yerleşim yerlerinin harap olmasına neden olabilirler.
    İnsanlar tarafından çok fazla ve plansız olarak çıkarılan kömür yüzünden zemin düzeyinde çökmeler meydana gelir. Bunun yanında denetimsiz kömür çıkarma işlemleri grizu patlamalarına neden olmaktadır. Bunun yanında çöplük patlamaları, yangınlar ve salgın hastalıklarda insan nedenli afetler olarak büyük zararlara yol açar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi