Eğitimin amaçlarının eğitimin işlevleriyle ilişkisi

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Eğitimin amaçlarının eğitimin işlevleriyle ilişkisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Eğitimin amaçlarının eğitimin işlevleriyle ilişkisi 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: eğitimin amaçlarının eğitimin işlevleriyle ilişkisi

  Çağdaş eğitimin en genel amaçlarından birisi de öğrencinin, bir bütün halinde gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bu genel amaç daha önce de vurgulanmıştır. Eğitimin bu amacı rehberliğin de en genel amacıdır. Eğitimin amaçları biraz ayrıntılı olarak açıklanacak olursa şunlar söylenebilir: Birincisi, eğitim her bireyin kendisi için onu bir meslek sahibi yapmak, çevreye uyumunu sağlamak ve kapasitesi ölçüsünde kendisini geliştirmek amaçlarına yöneliktir.

  İkincisi, eğitim bireyi topluma yararlı bir yurttaş olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda, eğitim, nitelikli insan gücü yetiştirerek toplumun ekonomik yaşamına katmayı, bireyi iş yaşamında verimli kılmayı, toplum düzeninin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda çağdaş eğitimden beklenen işlev, öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal, psikolojik yönden bir bütün olarak gelişmelerine ve topluma etkin uyum sağlatacak mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmelerine yardım etmektir. Bu işleve sahip çağdaş eğitimin okul yapısında, öğrenci kişilik hizmetlerinin bir hizmet alanı olarak yer alması kaçınılmazdır. Çağdaş örgün eğitimde üç temel hizmet alanı bulunmaktadır:

  1. Öğretim: Öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencinin zihinsel güçlerini geliştirme etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.

  2. Yönetim ve denetim: Eğitim ve öğretim etkinlikleriyle öğrenci kişilik hizmetlerinin gereği gibi sunulabilmesi için gerekli personel, araç gereç ve ortamı sağlama; programlar çerçevesinde sunulan hizmetin denetimini yapmakla yükümlü olan örgütü kapsamaktadır.

  3. Öğrenci kişilik hizmetleri: Öğrencilerin, öğretim etkinliklerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini tüm yönleriyle geliştirmeleri için, uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetlerin tümünü kapsamaktadır. Çağdaş örgün eğitimin üç hizmet alanı şekil 1. 1′de gösterilmiştir
  Çağdaş örgün eğitimde bu üç temel hizmet grubunun amacı, öğrencinin bütün kapasitelerini, kendisi ve toplumu için, en uygun düzeyde geliştirmesine yardım etmektir. Dolayısıyla, bu hizmet alanlarından herhangi birisi olmadığı taktirde, orada çağdaş eğitimden ve çağdaş eğitimin amaçlarının gerçekleşmesinden söz edilemez. İşte bu hizmet alanlarından öğrenci kişilik hizmetleri, aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır..+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi