Kanser Nedir ?

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Kanser Bölümünden Kanser Nedir ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Kanser Nedir ?

  Reklam  Kanser Nedir ?

  Forum Alev
  Kanser Nedir ?


  Ülkemizde 1970'li yıllarda sebebi bilinen ölümler arasında 4. sırada yer alan kanser, son yıllarda kardiyovasküler sistem hastalıklarından sonra 2. sıraya yükseldi.

  Kanserin sebebi nedir?

  Çevresel ve içsel nedenler olarak ikiye ayrılabilir. Çevresel nedenler (kimyasal, radyasyon, viruslar gibi) ve içsel nedenler (hormonal, bağışıklık bozuklukları, kalıtsal mutasyonlar ve diğer genetik nedenler gibi) birlikte veya ardışık olarak hücreleri etkileyerek uzun yıllar içinde kansere yol açabilirler.

  Hangi organlarda kanser olur?
  Kanser tek bir hastalık olmayıp, vücuttaki tüm doku ve organlarda kanser gelişebilir.

  İyi huylu ve kötü huylu tümör ne demektir?
  İyi huylu tümörler kanser değildir. Başka bölgelere yayılmazlar. Tamamen çıkartıldığı zaman genellikle tekrarlamazlar. Kötü huylu tümörler ya da kanser ise komşu organ ve dokulara yayıldığı gibi, lenf ve kan yoluyla uzak organlara da yayılır. Uzak organlardaki yayılımına metastaz (yayılma) denir.

  Kanser ne sıklıkla görülen bir hastalıktır?
  Erişkinlerde her yıl 100 bin nüfus için 150-300 kişi kansere yakalanır. Ülkemizde her yıl 150 bin kişinin kansere yakalandığı tahmin edilir.

  Kanserden korunmak mümkün mü?
  Sigara ve alkol kullanımı ile gelişen kanserlerin önlenmesi mümkün. Bu maddelerin kullanılmaması ile tam koruma mümkün olur. Ayrıca güneş ışınlarından korunma ile deri kanserinden çok yüksek oranlarda korunmam mümkün. Kanserden korunmada beslenmenin de rolü büyük.

  Kanserden nasıl korunabilirsiniz?
  Sigara içmeyerek, beslenme alışkanlıklarına ve yaşam tarzına dikkat ederek, güneş ışınlarından korunarak kanserden korunmak mümkün.
  Sigara ve tütün kullanımından kaçınmak:
  Sigara ve tütün ürünlerinin akciğer kanseri, ağız, yutak (farinks), soluk borusu (larinks), yemek borusu, pankreas, rahim ağzı (serviks), böbrek ve idrar torbası (mesane) kanserlerine yol açtığı kesin olarak biliniyor. Bu nedenle sigarayı içmeyerek bu kanserlerdenkorunubilirsiniz.
  Sadece sigara içenler değil, pasif sigara içicileri de bu hastalıklara karşı risk altında bulunur.
  Beslenme ve diyet:
  Bitkisel kaynaklı besinlerin fazla tüketilmesi, özellikle hayvansal kaynaklı yüksek yağlı gıdaların sınırlandırılması, bitkisel yağların tercih edilmesi, fiziksel olarak aktif olup, egzersiz yapılması ve ideal ağırlığın korunması, alkol tüketiminin sınırlandırılması kanserden korunmada etkin rol oynuyor.
  Güneş ışınlarından korunma:
  Bazal ve skuamöz hücreli deri kanserleri güneş ışınlarına maruz kalma sonucunda ortaya çıkıyor. Bu nedenle güneş ışınından korunulması ile bu kanserlerin gelişimi engellenebilir.

  Erken tanı işe yarar mı?
  Kişilerin kendi kendini muayenesi, kontrol muayeneleri ve taramalar ile erken tanı mümkün. Böylece hastalığı daha erken tanı konulabildiğinden tedavi şansı da yükseliyor. Buradan hareketli hiç şikayeti olmayanlar bile düzenli doktor kontrolleri yaptırmaları öneriliyor.
  Erken tanı için bazı öneriler:
  Meme kanseri:
  40 yaş ve üzerindeki kadınlar her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalı, yılda bir kez doktor muayenesi ve mamografi yaptırmalı. 20-39 yaşındaki bayanlar ise her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 3 yılda bir de mamografi yaptırmalı.
  Kalın Bağırsak Kanserleri:
  50 yaşından sonra dışkıda gizli kan testi, belirli aralıklarla sigmoidoskopi, kolonoskopi ve bağırsak filmi çekilebilir. (Ayrıntı için doktorunuza danışınız.)
  Rahim kanserleri:
  Cinsel olarak aktif olanlar ve 18 yaşın üzerinde olanlar yılda bir kez PAP testi ve pelvik muayene yaptırmalı. Ardışık üç muayene normalse daha seyrek yapılabilir.
  Prostat kanseri:
  50 yaş ve üzerindeki erkekler yılda bir kez doktor muayenesi ve PSA (prostat spesifik antijen testi) yaptırmalı.

  Kanserin başlıca belirti ve bulguları nelerdir?
  Kanserin belirti ve bulguları köken aldığı doku ve organlara göre değişir. Hatta bazen hiç belirti ve bulgu vermeden kontrol muayenelerinde kanser tanısı konulabilir.
  Aşağıdaki belirtilere dikkat edin:
  Dışkılama ve idrar alışkanlıklarında değişiklikler
  Uzun süren, iyileşmeyen yaralar
  Beklenmeyen kanama ve akıntılar
  Meme veya başka organlarda elle hissedilen şişlikler
  Yutma güçlüğü veya hazımsızlık
  Siğil ve benlerde belirgin değişiklik
  Uzun süren ses kısıklığı ve öksürük

  Bu bulgular her zaman kanser demek değildir. Ancak nedenlerinin belirlenmesi için mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Kanser bulaşıcı bir hastalık olmayıp, erken tanısı ve tedavisi mümkün bir hastalık grubudur.

  Kanser nasıl tedavi edilir?

  Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi, immünoterapi başlıca tedavi yöntemleridir.

  Kanserden kurtulmak ne oranda mümkündür?
  Tüm kanser türleri birlikte değerlendirildiğinde erişkin kanserlerinde % 60, çocuk kanserlerinde ise % 77 oranında iyileşme mümkündür. Ancak hastalığın cinsi, yaygınlığı, uygulanan tedavi gibi bazı faktörler tedavi şansını doğrudan etkiler. 2. 2
  sagocu_kız
  Bayan Üye

  --->: Kanser Nedir ?

  Reklam  Kanser

  DNA'nın hasarı ile hücrelerin programdan çıkması sonucu hücrelerin kontrolsüz bir şekide veya anormal bi şekilde büyümesi ve çogalmsı sonucu oluşan genetik bir hastaliktir.Günde vücudumuzda(DAN'da) yaklaşik 10000 mutasyon olmaktadır ama kanser olmadıgımızın sebebi ise immün sistemimizin her milisaniyede vücudumuzun taraması ve kanserli hücreleri yok etmesidir.
  Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üreyerek komşu doku ları işgal etmesi (invazyon) veya kaynağını aldığı organdan daha uzak bir yere kan-lenf yoluyla yayılması (metastaz) ile oluşan bir hastalıktır. Hücreler DNA replikasyonları esnasında meydana gelen bozulmalar nedeniyle yapı değiştitirler. Normal vucut hücre ve dokuları, orijinal büyüklük ve yapılarını korurken kanser hücreleri saldırgan bir tablo çizerler.
  Kanser potansiyeli olan hücrelerin en önemli özelliği "onkogen" içermesi yani bulunduğu dokudan tamamen farklı bir yeni bir hücre olacak şekilde bozulma potansiyeli olmasıdır. Bu hücreler kanser dönüşümünü tamamladığında, alınan patoloji örneklerinde bu hücrelerin kökenini tanımlamak neredeyse imkansızdır.

  Bir kanser hücresi oluştuğunda vücudun bağışıklık sistemi bu yabancı hücreyi tanır ve parçalar. Bu sayede vücutta oluşan binlerce kanser hücresi bağışıklık sistemi tarafından yok edilir. Her hücrede, onkogenlerin aktivasyonunu baskılayan antionkogenler (Tümör Baskılayıcı Gen) bulunmaktadır. Antionkogenlerin kaybolması veya inaktive olması durumunda onkogen aktivitesine izin verilmiş olur. Bunu da kanserin oluşumu izler. Vucutta mutasyona uğrayan hücrelerin ancak çok küçük bir kısmı kansere yol açar. Bunun bir çok nedeni vardır:
  1. Mutasyon gösteren hücrelerin yaşama kabiliyetleri normal hücrelere göre daha azdır. bu yüzden ölürler.
  2. Mutasyon gösteren hücrelerin pek çoğunda bile hala aşırı büyümeyi önleyen normal feedback kontrol mekanizması ("Tümör baskılayıcı genler") bulunur. Bu yüzden hayatta kalabilen mutant hücrelerin çok azı kanserli hücreye dönüşür.
  3. Sıklıkla, kanser potansiyeli taşıyan bu hücreler büyüyüp kanser oluşturmadan önce vucudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilirler.
  Bu olay şöyle açıklanmaktadır:
  Mutant hücrelerin çoğu değişikliğe uğramış genleri nedeniyle kendi içlerinde anormal protein oluştururlar. Bu anormal proteinler vucudun bağışıklık sistemini uyararak antikor yapımına veya kanserli hücreye karşı duyarlılık kazanmış lenfositlerin oluşmasına neden olarak kanserli hücrenin yok edilmesini sağlarlar. ( Bu olayı destekleyen bir gerçek de organ trasnplantasyonu nedeniyle immünsupresif tedavi gören hastalarda kanser riskinin beş kat artmasıdır.

  Bağışıklık sisteminin etkinliğini bozan durumlar kanseri hazırlayıcı etmenler (predispozan) olarak bilinir. Bağışıklık sistemi tarafından yok edilemiş olan bu hücreler konrolsüz biçimde üreyerek bulundukları dokuyu işgal ederler. Sadece o dokuyla sınırlı kalmayıp komşu dokulara da yayılırlar(invazyon). Kan ve lenf dolaşımı yoluyla vucudun ilgisiz bölgelerine de taşınabilirler. (metastaz)
  Kanser başlangıcı olan alanda en önemli özellik kitlenin çevre dokulara girift, yapışık olmasıdır. İyi huylu (benign) tümörler genellikle sınırları belirgin kitlelerdir. Ancak kötü huylu (malign) tümörler sınırları belirsiz ve çevre dokuya sıkıca yapışık halde bulunurlar. İlke evrelerde genellikle ağrısızdırlar.
  Kanser oluştuğu yani köken aldığı dokuya göre adlandırılır.
  Kanser hücreleri civarlarındaki doku lara ulaşarak, kan dolaşımı, lenf sistemi ya da vücut boşlukları ve yüzeyleri yollarıyla vücudun diğer taraflarına yayılırlar. Buna metastaz denir.

  Vücudumuzda kontrolsuz olarak büyüyen kötü huylu tümörlere kanser denir. Kanserler iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki kısma ayrılır. Kötü huylu tümörler başka dokulara ve organlara yayılma (METASTAZ) özelliği gösterirler. 3. 3
  sagocu_kız
  Bayan Üye
  Kanser


  Kanser: Çağımızın vebası olarak ifade edilen kanser, insan bedeninde var olan hücre bölünmelerinin kontrolden çıkması olarakta bilinir. Canlı bedeninde var olan hücre bölünmeleri binlerce kez tekrarlanan ve canlıyı, canlı yapmasını sağlayan sıradan bir olgudur. Bedenin ihtiyacına göre her hücre ne kadar bölüneceğini, ne zaman parçalanacağını bilir. Bu bilgi bedende, neredeyse mükemmel işleyen immün sistem (Bağışıklık Sistemi) tarafından kontrol edilir. Bazı nedenlerden dolayı, bölünme veya çoğalmalarda gerektiğinden az ve/veya fazla bölünen hücrelere müdehale ederek, doğabilecek hasarları önleyen, bağışıklık sisteminin görevini yerine getirebilmesi için, son derece güçlü olması gerekir.
  Temelde bağışıklık sistemini, zinde ve güçlü tutabilmek için uygulanan, çeşitli terapi ve/veya tedaviler, uzun yıllardır bilimsel gerçekliği kanıtlanmamış tedaviler olarak nitelendirilirken, son zamanlarda bilim adamlarının da yoğun ilgisini görmeye başlayan Alternatif Tedaviler, Kanser Tedavisinde de etkili sonuçlar verdiği bilinmektedir.
  Klasik modern tıbbın uyguladığı, cerrahi, kemoterapi ve radoyaterapi gibi tedavi/terapiler doğal olarak bedenin immün sistemini etkileyen ve son derece savunmasız bırakan uygulamalardır. Kanser Tedavisi Sürecinde son derece güçlendirilmesi gereken immün sistem için, artık yeni, yeni immünoterapiler de modern tıbta uygulanmaya başlandı.
  Bu bağlamda, henüz 2 yıl öncesine kadar "Kanser Nedenleri" bilinmeyen muamma olarak nitelendirilirken, risk faktörlerinin içerisinde, özellikle genetik yapısıyla oynanmış gıdaların tüketiminin yayğınlaşması, kanser vakalarının doğru orantıda artmasına neden olduğu artık kabul edilmektedir. Nedeni bilinmeyen bir hastalığı tedavi etmeye çalışmak, neredeyse imkansızdır.
  Tüm dünyada kanser vakalarının artması ve klasik modern tıbbın bu konuda fazla yol kat edememsinin nedeni, Alternatif olarak nitelendirilen terapi/tedavilerden kopuk olmasını getiriyor akıllara. Oysa Alternatif Tedaviler ile Klasik Modern Tıbbın son derece barışık olduğu Almanya da kurulan Alternatif Tedavi Merkezlerinde gerçekten önemli hastalıklar tedavi edilmektedir.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi