VB'de Disk Bilgilerini Öğrenmek

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden VB'de Disk Bilgilerini Öğrenmek ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aslan-67
  Üye
  Reklam

  VB'de Disk Bilgilerini Öğrenmek

  Reklam  VB'de Disk Bilgilerini Öğrenmek

  Forum Alev
  Disk Bilgilerini Öğrenmek


  Aşağıdaki programcık dilediğiniz sürücünün seri numarasını ve etiketini komut butonuna basıldığında size veriyor.
  "PathName$ = " satırını değiştirerek istediğiniz sürücüyü seçebilirsiniz...
  ' Formdan ayrı bir BAS modülüne girecek:
  Option Explicit
  Declare Function GetVolumeInformation Lib
  "kernel32" Alias "GetVolumeInformationA"
  (ByVal lpRootPathName As String, ByVal
  lpVolumeNameBuffer As String, ByVal
  nVolumeNameSize As Long, lpVolumeSerialNumber
  As Long, lpMaximumComponentLength As Long,
  lpFileSystemFlags As Long, ByVal
  lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal
  nFileSystemNameSize As Long) As Long

  'Aşağıdaki kodların hepsi formun General -
  Declarations bölümüne girecek
  Private Sub cmdVolumeInfo_Click()
  Dim r As Long
  Dim PathName As String
  Dim DrvVolumeName As String
  Dim DrvSerialNo As String
  PathName$ = "c:\"

  rgbGetVolumeInformationRDI PathName$,
  DrvVolumeName$, DrvSerialNo$

  'Sonuçları Görüntüle
  Print: Print " Sürücü İstatistikleri ", ": "; UCase$(PathName$)
  Print: Print " Disk Etiketi ", ": "; DrvVolumeName$
  Print " Seri Numarası", ": "; DrvSerialNo$
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2,
  (Screen.Height - Me.Height) \ 2
  End Sub

  Function GetHiWord(dw As Long) As Integer
  If dw& And &H80000000 Then
  GetHiWord% = (dw& \ 65535) - 1
  Else: GetHiWord% = dw& \ 65535
  End If
  End Function

  Function GetLoWord(dw As Long) As Integer
  If dw& And &H8000& Then
  GetLoWord% = &H8000 Or (dw& And &H7FFF&)
  Else: GetLoWord% = dw& And &HFFFF&
  End If
  End Function

  Private Sub rgbGetVolumeInformationRDI(PathName$,
  DrvVolumeName$, DrvSerialNo$)
  Dim r As Long
  Dim pos As Integer
  Dim HiWord As Long
  Dim HiHexStr As String
  Dim LoWord As Long
  Dim LoHexStr As String
  Dim VolumeSN As Long
  Dim MaxFNLen As Long
  Dim UnusedStr As String
  Dim UnusedVal1 As Long
  Dim UnusedVal2 As Long

  DrvVolumeName$ = Space$(14)
  UnusedStr$ = Space$(32)

  r& = GetVolumeInformation(PathName$, _
  DrvVolumeName$, Len(DrvVolumeName$), VolumeSN&, _
  UnusedVal1&, UnusedVal2&, UnusedStr$, Len(UnusedStr$))

  If r& = 0 Then Exit Sub
  pos% = InStr(DrvVolumeName$, Chr$(0))
  If pos% Then DrvVolumeName$ = Left$(DrvVolumeName$, pos% - 1)
  If Len(Trim$(DrvVolumeName$)) = 0 Then DrvVolumeName$ = "(no label)"

  HiWord& = GetHiWord(VolumeSN&) And &HFFFF&
  LoWord& = GetLoWord(VolumeSN&) And &HFFFF&
  HiHexStr$ = Format$(Hex(HiWord&), "0000")
  LoHexStr$ = Format$(Hex(LoWord&), "0000")
  DrvSerialNo$ = HiHexStr$ & "-" & LoHexStr$
  End Sub 2. Alev
  Özel Üye

  VB'de Disk Bilgilerini Öğrenmek Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi